Úvod

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ Křepice

 

Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace školní rok 2017 – 2018.

 

Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvuje školu 39 dětí. Do třídy Včeliček chodí 20 dětí ve věku od 2 do 3 a půl roku. O děti pečuje paní učitelka Jeřábková Vladislava, Hubáčková Vlasta a chůva Vintrlíková Martina. Do třídy Mravenečků chodí 19 dětí ve věku 4 až 6 roků. O děti se stará paní učitelka Jana Kelblová a Andrea Strouhalová. Pro děti vaří dvě kuchařky – Marie Sáčková a Marie Wittmanová. Na celou kuchyni dohlíží vedoucí školní jídelny Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.

 

Aktuálně

Plavání

 

28.11.2017 – začneme jezdit na plavání do Plavecké školy v Hustopečích.

Jezdíme vždy v úterý a čeká nás 10 lekcí.

 

 

Zveme rodiče a děti na 1. adventní vystoupení

 

3.12.2017 – neděle – začátek v 17:00 hodin u obecního úřadu

Vystoupení si připravily děti ze třídy Mravenečků.

 

 

Zveme rodiče a děti na Mikulášskou nadílku

 

4.12.2017 – pondělí – 17:00 hodin v kulturním domě v Křepicích.

Mikulášskou nadílkou nás bude provázet Divadlo Koráb.

 

 

Vánoční pohádka pro děti

 

8.12.2017 – pátek – přijede za dětmi do MŠ

Divadlo Kejkle s Vánoční pohádkou.

Začínáme v 8:45 hodin.

 

Připravujeme vánoční besídku pro prarodiče v MŠ

 

12.12.2017 – úterý - třída Včeliček – začátek v 16:00 hodin

třída Mravenečků – začátek v 16:30 hodin

 

 

Těšíme se na Vás.

 

 

 

Seznamy dětí 2017/2018

Provozní řád školy

 

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky

 

Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.

 

Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2017 MŠ Křepice