Úvod

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace  školní rok 2018 – 2019.


Ve školním roce 2018 – 2019 navštěvuje školu 47 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček chodí 16 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava, Tihlaříková Jana a chůva Vintrlíková Martina. Do třídy Motýlků chodí 13 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis., Tihlaříková Jana. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a Vintrlíková Martina. Pro děti vaří dvě kuchařky Marie Sáčková a Marie Wittmanová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.


Aktuálně

Edukativní skupinky

1.lekce 7.3.2019 v budově MŠ
2.lekce 14.3.2019 v budově MŠ
3.lekce 21.3.2019 v budově ZŠ
4.lekce 28.3.2019 v budově ZŠ
5.lekce 4.4.2019 v budově ZŠ


Začínáme vždy v 16:00 hodin.

.......................................................................................................


Třída Mravenečků
jede do ekocentra Lipka - Brno
15.3.2019 – pátek

na program – Skřítek a neobyčejné věci
autobus odjíždí v 7:30 hodin od MŠ.

Dětem dejte sportovní oblečení, vhodnou obuv, batůžek, pláštěnku.

Svačinku připravují dětem paní kuchařky. Dětem připravte pouze pitíčko. Na oběd se vrátímedo MŠ.

…………………………………………………………………………………………………………………………


Všichni

jedeme na divadlo do Radosti v Brně
na pohádku – Jen počkej hlemýždi = tři různé pohádky.

27.3.2019 - středa
Autobus odjíždí v 7:30 hodin od MŠ.
Děti oblečte vhodně do divadla.

Svačinku a pití nám připravují paní kuchařky. Nic jiného děti nepotřebují.

Seznamy dětí 2018/2019

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2017 MŠ Křepice