Úvod

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ Křepice

 

Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace školní rok 2017 – 2018.

 

Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvuje školu 39 dětí. Do třídy Včeliček chodí 20 dětí ve věku od 2 do 3 a půl roku. O děti pečuje paní učitelka Jeřábková Vladislava, Hubáčková Vlasta a chůva Vintrlíková Martina. Do třídy Mravenečků chodí 19 dětí ve věku 4 až 6 roků. O děti se stará paní učitelka Jana Kelblová a Andrea Strouhalová. Pro děti vaří dvě kuchařky – Marie Sáčková a Marie Wittmanová. Na celou kuchyni dohlíží vedoucí školní jídelny Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.

 

Aktuálně

Pohádka pro děti.

26.4.2018 – čtvrtek – přijede za dětmi do MŠ pohádka

SLUNÍČKOVÁ PAMPELIŠKA.

Začátek pohádky je v 11:00 hodin

 

Zápis do MŠ

3.5.2018 – čtvrtek

v době od 15:00 do 18:00 hodin

Rodiče si přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte.

Žádost o přijetí vyplní rodiče v MŠ.

 

 

 

 

 

Seznamy dětí 2017/2018

Provozní řád školy

 

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky

 

Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.

 

Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2017 MŠ Křepice