Úvod

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace  školní rok 2018 – 2019.


Ve školním roce 2018 – 2019 navštěvuje školu 47 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček chodí 16 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava, Tihlaříková Jana a chůva Vintrlíková Martina. Do třídy Motýlků chodí 13 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis., Tihlaříková Jana. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a Vintrlíková Martina. Pro děti vaří dvě kuchařky Marie Sáčková a Marie Wittmanová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.


Aktuálně

Připravili jsme pro děti pohádku v MŠ.

29.4.2019 – pondělí – začátek v 9:00 hodin

s názvem Ukliďme si les.

 

Planetárium

Třída Mravenečků

jede do Planetária a hvězdárny v Brně

na pořad s názvem:

Lucie – tajemství padajících hvězd

6.5.2019 – pondělí – odjezd v 7:30 hodin.

Svačinku připravují dětem paní kuchařky.

Děti oblečte sportovně, připravte jim batůžky a pitíčko.

 

Ekocentrum

Třída Motýlků a Včeliček

jede do ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

na pořad s názvem Ježek

13.5.2019 – pondělí – odjezd v 8:15 hodin.

Svačinku dětem připravují paní kuchařky.

Děti oblečte sportovně, připravte jim batůžek a pitíčko.

 

Oslava Dne maminek

Připravujeme s dětmi oslavu Dne maminek v budově MŠ

15.5.2019 – středa

16:00 hodin – třída Včeliček, Motýlků

16:30 hodin – třída Mravenečků 


 

Zápis do Mateřské školy Křepice

se bude konat dne 7.5.2019 – úterý – v budově MŠ

v době od 15:00 hodin do 18:00 hodin

Rodiče si přinesou: 

občanský průkaz 

očkovací průkaz dítěterodný list dítěte

 

Žádost o přijetí vyplní rodiče v MŠ.

Seznamy dětí 2018/2019

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2017 MŠ Křepice