Úvod

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ Křepice

 

Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace školní rok 2018 – 2019.

 

Ve školním roce 2018 – 2019 navštěvuje školu 47 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček chodí 16 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava, Tihlaříková Jana a chůva Vintrlíková Martina. Do třídy Motýlků chodí 13 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis., Tihlaříková Jana. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a Vintrlíková Martina. Pro děti vaří dvě kuchařky Marie Sáčková a Marie Wittmanová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.

 

Aktuálně

Dopolední výlet

Připravujeme pro děti dopolední výlet:

24.10.2018 – středa – odjíždíme v 9:00 hodin.

Navštívíme: Obora Holedná - Brno Kohoutovice.

Za deštivého počasí se výlet nekoná.

 

 

Cesta broučků

 

Zveme rodiče a děti na CESTU BROUČKŮ

11.10.2018 – čtvrtek – 18:00 hodin

 

Sejdeme se u mateřské školy a společně půjdeme uložit broučky k zimnímu spánku.

S dětmi si připravujeme ve školce lucerničky – cena lucerničky je 41,0 Kč.

Pokud se s námi budete účastnit Cesty broučků, prosíme o uhrazení částky za lucerničku.

 

Peníze předejte učitelce ve třídě. Lucerničky si děti vezmou domů.

 

Děkujeme.

Seznamy dětí 2018/2019

Provozní řád školy

 

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky

 

Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.

 

Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2017 MŠ Křepice