Úvod

MŠ Křepice


Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ KřepiceVítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace  školní rok 2018 – 2019.


Ve školním roce 2018 – 2019 navštěvuje školu 47 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček chodí 16 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava, Tihlaříková Jana a chůva Vintrlíková Martina. Do třídy Motýlků chodí 13 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis., Tihlaříková Jana. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a Vintrlíková Martina. Pro děti vaří dvě kuchařky Marie Sáčková a Marie Wittmanová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.


Aktuálně

Mateřská škola a Základní škola

pořádají dne 19.1.2019 – sobota – ve 14:30 hodin

KARNEVAL.

Pořadem bude provázet ,,Divadlo Koráb.“

Občerstvení zajištěno.

Vstupné: masky zdarma, bez masky 10,0 Kč., dospělí 50,0 Kč.

Seznamy dětí 2018/2019

Provozní řád školyProvozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školyŘeditelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

KontakyKontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2017 MŠ Křepice