Úvod

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích


Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace


školní rok 2020 – 2021


Ve školním roce 2020 – 2021 navštěvuje školu 52 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček
chodí 19 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava, Vintrlíková Martina a asistentka
Zimmermannová Dana. Do třídy Motýlků chodí 15 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis.,
a Rujzlová Zdeňka. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a
Hubáčková Vlasta. Pro děti vaří tři kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová a Kristýna
Neubergová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování a účetní Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana a Neubergová Kristýna.


Aktuálně

Připravujeme pro rodiče a děti:


DÝŇOVOU STEZKU A USPÁVÁNÍ BROUČKŮ


19.10.2021 – úterý – v 17:00 hodin


Sejdeme se na dvorku MŠ. Stezka nabídne dětem plno úkolů a kdo je všechny splní, dostane lucerničku a může uspávat broučky.

Seznamy dětí 2020/2021

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice