Úvod

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích


Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace


školní rok 2022 – 2023


Ve školním roce 2022 – 2023 navštěvuje školu 51 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček chodí 18 dětí, o děti pečuje ředitelka Kelblová Jana a učitelka Jeřábková Vladislava. Do třídy Motýlků chodí 14 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis. a Rujzlová Zdeňka. Do třídy Mravenečků chodí 19 dětí a věnují se jim učitelky Kapečková Kateřina a Vintrlíková Martina. Ve třídách dle potřeby pomáhá školní asistent – personální podpora MŠ – dotace EU Šablony III. Dagmar Horakovská. Pro děti vaří tři kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová a Jana Linhartová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování a účetní Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Urbánková Lucie a Stehlíková Aneta.


Aktuálně

Připravujeme pro rodiče a děti:

Adventní dílničky

24.11.2022 – čtvrtek – začátek v16:00 hodin
Přijďte si snámi vyrobit adventní a vánoční výzdobu.


Zveme rodiče a děti

na 1. adventní vystoupení a rozsvícení stromečku
27.11.2022 – neděle – začátek v17:00 hodin.
Vystoupení si připravila třída Mravenečků.


Připravujeme pro děti:

Vánoční divadlo

30.11.2022 – středa – 9:00 hodin
Zahraje nám ho Divadýlko Květinka.


Připravujeme pro děti:

Mikulášskou besídku

5.12.2022 – pondělí – 10:00 hodin

Těšíme se na Mikuláše, snad si čert nikoho nestrčí do

pytle.

Seznamy dětí 2022/2023

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice