Úvod

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích


Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace


školní rok 2020 – 2021


Ve školním roce 2020 – 2021 navštěvuje školu 52 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček
chodí 19 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava, Vintrlíková Martina a asistentka
Zimmermannová Dana. Do třídy Motýlků chodí 15 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis.,
a Rujzlová Zdeňka. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a
Hubáčková Vlasta. Pro děti vaří tři kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová a Kristýna
Neubergová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování a účetní Pokorná Dana. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana a Neubergová Kristýna.


Aktuálně

Adventní dílničky


Adventní dílničky z důvodu zhoršující se situace kolem onemocnění covid19 nemůžeme udělat prezenčně v mateřské škole.


Paní učitelky ve svých třídách připravují dílničky pro děti a rodiče. Každé dítě si odnese domů taštičku s připraveným vyráběním. Doma pak mohou rodiče společně s dětmi vyrábět. Výrobky můžete vystavit za okno, nebo je vyfotíte a pošlete je na email školky.

Přejeme vám příjemně strávený čas.Mikulášská nadílka


Mikulášskou nadílku jsme pro děti připravili na 2.12.2021 – čtvrtek v 10:00 hodin.


Copak jim asi Mikuláš s čertem a andílkem nadělí?

Vánoční pohádka


Připravujeme pro děti vánoční pohádku


Betlém aneb Putování za hvězdou – zahraje nám ji Divadlo Koráb


9.12.2021 – čtvrtek v 9:00 hodin v MŠ.

Adventní vystoupení


Adventní vystoupení si připravila třída Mravenečků. Z důvodu zhoršující se situace kolem onemocnění covid19 se vystoupení nemůže uskutečnit na pódiu u obecního úřadu.


Adventní vystoupení jsme nahráli do obecního rozhlasu a vy si ho můžete poslechnout v neděli 28.11.2021 v 17:00 hodin.


Během prosince celé vystoupení nahrajeme a umístíme na stránky školy. Informovat vás o tom budeme SMS.

Vánoční besídka


Připravujeme pro vás vánoční besídku. Z důvodu zhoršující se situace kolem onemocnění covid19 ji nemůžeme udělat prezenčně v MŠ.


Vánoční besídky nahrajeme a umístíme na stránky školy. Budeme vás o tom informovat SMS.

Seznamy dětí 2020/2021

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice