Úvod

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích


Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace
školní rok 2023 – 2024.
Ve školním roce 2023 – 2024 navštěvuje školu 51 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček
chodí 19 dětí, o děti pečuje ředitelka Kelblová Jana a učitelka Jeřábková Vladislava. Do třídy Motýlků
chodí 14 dětí a pečují o ně učitelky Přívětivá Andrea Dis. a Rujzlová Zdeňka. Do třídy Mravenečků
chodí 18 dětí a věnují se jim učitelky Kapečková Kateřina a Vintrlíková Martina. Ve třídách dle potřeby
pomáhá školní asistent. Pro děti vaří tři kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová a Jana
Linhartová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování a účetní Pokorná Dana. O čistotu a úklid se
stará Urbánková Lucie a Vavřinová Němečková Denisa.


Aktuálně

Připravujeme pro prarodiče, mohou se zúčastnit i rodiče

VÁNOČNÍ BESÍDKU

 

MOTÝLCI

13.12.2023 – středa – v 15:30 hodin.

Ve třídě u Motýlků

VČELIČKY

13.12.2023 – středa – v 16:00 hodin.

Ve třídě u Včeliček.

Mravenečci

14.12.2023 – čtvrtek – v 16:00 hodin.

Ve třídě u Mravenečků.

Seznamy dětí 2023/2024

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice