Úvod

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace  školní rok 2019 – 2020.


Ve školním roce 2019 – 2020 navštěvuje školu 48 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček chodí 19 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava a Vintrlíková Martina. Do třídy Motýlků chodí 13 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis.,Rujzlová Zdeňka. Do třídy Mravenečků chodí 17 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a doplňují Vintrlíková Martina a Jeřábková Vladislava. Pomáhá nám také asistentka pedagoga – personální podpora Dana Zimmermannová. Pro děti vaří kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová, Jana Valová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování Dana Pokorná. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.


Aktuálně

Seznamy dětí 2019/2020

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2020 MŠ Křepice