Úvod

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace  školní rok 2019 – 2020.


Ve školním roce 2019 – 2020 navštěvuje školu 48 dětí a ty jsou rozděleny do 3 tříd. Do třídy Včeliček chodí 19 dětí, o děti pečují učitelky Jeřábková Vladislava a Vintrlíková Martina. Do třídy Motýlků chodí 13 dětí a pečují o ně učitelky Strouhalová Andrea Dis.,Rujzlová Zdeňka. Do třídy Mravenečků chodí 17 dětí a hrají si tam s nimi učitelky Kelblová Jana a doplňují Vintrlíková Martina a Jeřábková Vladislava. Pomáhá nám také asistentka pedagoga – personální podpora Dana Zimmermannová. Pro děti vaří kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová, Jana Valová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí stravování Dana Pokorná. O čistotu a úklid se stará Vyhlídalová Dana.


Aktuálně

Zápis do Mateřské školy Křepice.


Zápis do Mateřské školy Křepice pro školní rok 2020 – 2021

se bude konat 7.5.2020 v době od 13:00 hodin do 16:00 hodin

prostřednictvím telefonního čísla 733775910.


Do telefonu Vám budou podány ostatní informace týkající se povinných písemných dokladů potřebných k zapsání dítěte do MŠ.

 

Uvedená organizace zápisu do MŠ je v souladu se stanovenými mimořádnými opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2020 – 2021.

 

 

Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky (předškolák – povinné předškolní vzdělávání, trvalý pobyt dítěte v obci)

 

Děti, které před začátkem školního roku 2020-2021 dosáhnou čtvrtého roku věku (trvalý

pobyt dítěte v obci)

 

Děti, které v době od 1.9.2020 do 31.12.2020 dovrší 4 roky věku (trvalý pobyt v obci)

 

Děti, které před začátkem školního roku 2020-2021 dosáhnou třetího roku věku (trvalý pobyt dítěte v obci)

 

Doba podání přihlášky.

 

Trvalý pobyt dítěte v obci.

 

Věk dítěte: 3 roky (dovršení od 1.9.2020 do 31.12.2020)

                   2 roky (dle data narození – 2 roky a 11 měsíců,2 roky a 10 měsíců,2 roky a 9 měsíců……………………..) vždy do dovršení kapacity MŠ, za předpokladu, že se do MŠ podaří zajistit chůvu nebo asistenta – personální podporu.

 

Ve všech případech je třeba doložit zdravotní způsobilost dítěte, absolvování stanovených očkování.V Křepicích   14.04.2020                                                                                                                          Kelblová Jana

                                                                                                                                                                    ředitelka školy 

Seznamy dětí 2019/2020

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice

Copyright © 2020 MŠ Křepice