Úvod

MŠ Křepice


Vítejte na stránkách mateřské školy v Křepicích


Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace


Ve školním roce 2021-2022 navštěvuje školu 52 dětí a ty jsou rozděleny do třech tříd. Do třídy
Včeliček chodí 19 dětí. Učitelkou ve třídě je Vladislava Jeřábková a střídá se s ředitelkou Janou
Kelblovou. Do třídy Motýlků chodí 15 dětí. Společně s nimi je tam učitelka Andrea Strouhalová Dis.,
Zdeňka Rujzlová. Do třídy Mravenečků chodí 18 dětí a společně s nimi jsou tam učitelky Martina
Vintrlíková, Vlasta Hubáčková, Kateřina Kapečková. Během dopoledne ve třídách dle potřeby pomáhá
paní Kateřina Kapečková jako školní asistent – personální podpora MŠ – dotace EU Šablony III. Pro
dětí vaří tři kuchařky Marie Sáčková, Marie Wittmanová, Jana Linhartová. Na chod kuchyně dohlíží vedoucí školního stravování a účetní Dana Pokorná. O čistotu a úklid se stará Dana Vyhlídalová a Jana Linhartová.


Aktuálně

Plánujeme - CELODENNÍ VÝLET


14.6.2022 – úterý – odjezd v 8:00 hodin


ZOO VYŠKOV, DINOPARK


Návrat kolem 15:00 hodin


Dětem dejte sportovní oblečení, batůžek, pitíčko, pláštěnku.

Svačinku na celý den připravují dětem paní kuchařky.

Rozloučení se školním rokem


16.6.2022 – čtvrtek


Od 16:00 do 17:00 hod. rozloučení se školním rokem, pohádka O Červené Karkulce, pasování předškoláků na školáky – AKCE PRO VŠECHNY DĚTI A RODIČE


 
Od 17:00 do 18:30 hod. táborák, rozdávání vysvědčení, kytara a zpěv – AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY A RODIČE

( špekáčky a vše k tomu potřebné si vezměte sebou )

 

Od 18:30 hod. spaní ve školce – AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

(dětem dejte ručník, sprchový gel, čisté oblečení na druhý den, malou večeři, baterku, spacák)

Zápis do MŠ Křepice pro školní rok 2022/2023 - výsledky

Seznamy dětí 2021/2022

Provozní řád školy


Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých...

Organizační řád školy


Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Kontaky


Kontaktovat nás můžete na našem telefonním čísle, prostřednitvím emailu, nebo nás navšívit osobně přímo v naší mateřské škole v Křepicích.


Email: ms.krepice@gmail.com

Telefon: 519 417 931

Adresa:

Křepice 212

691 65

Křepice